English | Albanian
Greqi
Visit our website: britanika.al
The University of Sheffield International Faculty, CITY College

The University of Sheffield International Faculty, CITY College ofron një gamë të programeve universitare dhe pasuniversitare në fushën e studimeve të Biznesit, Shkencave Kompjuterike dhe Psikologjisë. Si një ure lidhëse mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Europës Lindore dhe Juglindore, Fakulteti Ndërkombëtar u of-ron studentëve një mundėsi veçantë për të studiuar për një diplomë të klasit të lartë Britanik në një prej 100 Universiteteve më të mirë në botë, Universiteti i Sheffield në Selanik, Greqi. Shumica e programeve janë të ofruara në kampusin kryesor të Fakultetit në Selanik, Greqi, ndërsa një tjetër numër programesh janë ofruar edhe në vende të tjera të rajonit.

+lexo me teper...
American College of Thessaloniki, (ACT)
 
 
American College of Thessaloniki (ACT) eshte nje ndarje e Anatolia College, nje institucion me nje histroi te gjate e prestigjoze e cila daton qe ne vitin 1886. ACT eshte nje institucion arsimor jo fitimprurs dhe eshte i akredituar nga NEASC, New England Association of School dhe  nepermjet Komisionit te akreditimit per arsimin e larte. NEASC eshte njohur nga Departamenti Amerikan i Arsimit dhe nga Komisioni i akreditimit per arsimin e larte. ACT gjithashtu eshte i pajisur me  sistemin e vleresimit Europian te programeve dhe nje license nga Ministria Greke  e Arsimit  sipas dekretit  qe njeh te drejten e institucioneve private arsimore te arsimit te larte per te punuar ne Greqi si “Kolegje”.
 
Programi i plote univeristar i ACT’s ju orienton drejte nivelit bachelor ne degen e Biznesit (4 fusha), Perpunim te dhenash, Mardhenie nderkombetare dher Anglisht (ne 2 perqendrime).
 
Per me teper kolegji ofron Master ne Administrim Biznesi MBA me perqendrim ne Bank & Finance, Sipermarrje, Menaxhim dhe Marketing ne Epoken Dixhitale.
+lexo me teper...








CMS v.1.9.1 © RixtelLab 2013-2017
Rixtel Lab