English | Albanian
Britani e Madhe
Visit our website: britanika.al
Bradfield College - Ofertë në grup

Mosha: 8-17 vjeç
Akomodimi: Rezidencë
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/Nisja: e Martë - e Martë
Periudha: 18 Korrik - 1 Gusht
Kohëzgjatja: 2 javë
Grupet: deri në 16 studentë


Tarifa përfshin:
 • Shoqërues grupi nga Shqipëria
 • Akomodimi në kampus
 • Përfshihen të trija vaktet
 • 20 orë mësimi Anglisht/ javë
 • Materialet e studimit
 • Çertifikatë për mbarimin e kursit
 • 3 ekskursione ditore për 2 javë
 • 1 ekskursion gjysëm - ditor për 2 javë
 • Programe sporti dhe argëtimi
 • 24/7 mbikqyrje të studentëve
 • 24-orë numër emergjence
 • Transferta tek dhe nga aeroporti i Heathrow
+lexo me teper...
Bregu Perëndimor, Brighton

Mosha: 14-17 / 18-21 vjeç
Studimi: 20 ose 30 orë/javë
Periudha: 18 qershor - 26 gusht
Mbërritja/ Nisja:
Familje pritëse: e dielë - e shtunë; Kampus: e dielë - e premte
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Kohëzgjatja: 2-9 javë


Tarifa përfshin:
 • Akomodim në kampus/ familje pritëse
 • Tre vakte
 • 20 ose 30 ore/javë
 • Testim, materialet e studimit dhe çertifikatë në përfundim të kursit
 • 1 ekskursion ditor dhe 4 ekskursione gjysëm ditore për kursin 2 javor
 • Program sportiv dhe argëtimi çdo ditë
 • Telefon 24/24 në rast urgjence
 • Transfertat nga/deri në aeroportet Heathrow ose Gatwick ndërmjet orëve 9.00-19.00

+lexo me teper...
Academic Summer, SIDCOT

Mosha: 7-12 vjeç dhе 13-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 26 ose 40 orë/javë
Mbërritja/nisja: e shtunë - e shtunë
Periudha: 8 Korrik - 26 Gusht
Grupet: 13-18 vjeç: maks. 15 nxënës, kurs 7-12 vjeç: maks. 12 nxënës
Niveli i studimit: 7-12 vjeç A2, 13-14 vjeç B1, 15-18 vjeç B2
 

Tarifa perfshin:
 
 • Akomodim në kampus
 • Tre vakte
 • 30 ose 40 orë studimi në javë
 • Akses në internet
 • Materiale studimi dhe çertifikatë në përfundim të kursit
 • 2 ose 3 ekskursione ditore dhe 1 ekskursion gjysëm ditor në javë.
 • Aktivitete sportive dhe zbavitjeje
 • Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
 • Telefon 24/ 24 për çdo rast emergjence
 • Sigurim
 • Transfertat nga/deri në aeroportin Heathrow, Gatwick dhe Bristol, ndërmjet 06:00-18:00 në mbrritje dhe 08:00 – 20:00 në ikje
+lexo me teper...
Academic Summer, DLD Londër

Mosha: 13-18 vjeç; 25+
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 40 orë/javë
Mberritja/Nisja: e shtunë - e shtunë
Periudha: 1 Korrik - 26 Gusht
Kohëzgjatja: 2-8 javë
Grupet: Kurs 13-18 vjeç – maks.15 nxënës, 25+ vjeç – maks. 8 nxënës
Niveli i studimit: 13-14 vjeç: min. B1, 15-18 vjeç: min. B2, 25+: min B1
 

Tarifa përfshin:
 
 • Akomodim në rezidencë
 • Tre vaktet
 • 40 orë mësimi në javë
 • Materialet e studimit
 • Çertifikatë për mbarimin e kursit
 • 3 ekskursione ditore dhe 4 ekskursione gjysëm ditore në Londër në javë
 • Akses në Internet
 • Shërbim Lavanderie
 • Sigurimi shëndëtësor
 • Telefon 24/24 për çdo rast emergjence
 • Transferta nga/deri në aeroportin Heathrow në mbrritje 6:00-18:00 dhe nisje 8:00-20:00
+lexo me teper...
King's Oxford

Mosha: 16+
Akomodimi: familje pritëse/kampus
Studimi: 20, 28 ose 32 orë studimi/javë
Mbërritja/Nisja: e diel - e shtunë
Kurs intensiv dhe standart: min 2 javë
Përgatitje intensive për IELTS: min 6 javë
Crush course IELTS: 2 ose 3 javë
Grupet: maksimumi 14 nxënës
Nivel min për IELTS: mesatar


Tarifa përfshin:
 • Kurse studimi 20, 28 ose 32 orë në javë
 • Akomodim në familje pritëse ose në kampus
 • Përfshin mëngjesin dhe një vakt
 • Testim, materialet e studimit, çertifikatë në përfundim të kursit
 • Akses në sistemin online për përgatitje ClassMate
 • Akses në internet
 • 2 aktivitete shoqërore në javë
 • Telefon 24/24 orë në rast emergjence

+lexo me teper...
Downside School

Mosha: Kursi i pushimeve: 8-12 / 13-17 vjeç; Kursi akademik: 13-17 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 20-36 orë/javë
Mbërritja/Nisja: e mërkurë - e mërkurë
Periudha: 5 korrik - 23 gusht
Kohëzgjatja: 2-7 javë
Grupet: Kursi i pushimeve: maks. 15 nxënës; Kursi akademik: maks. 12 nxënës
Niveli minimal për kursin akademik: mesatar


Tarifa përfshin:
 
 • Akomodimi në residence
 • Tre vakte
 • Testim, materialet dhe certifikatë në përfundim të kursit
 • 1 ekskursion gjysëm ditor dhe 2 ekskursione ditore në javë 
 • Sherbimi i lavanterisë një herë në javë
 • Përdorimi i internetit
 • Kartë celulari për Angli
 • Telefon 24/24 për çdo rast emergjence
 • Transfertat nga/në aeroportin Heathrow: në mbërritje 10:00-18:00, në nisje 11:00-19:00

+lexo me teper...
Exportise

Mosha: 9-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: në varësi të kursit
Mbërritja/Nisja: e dielë - e shtunë
Kohëzgjatja: 1-7 javë
Periudha: 2 korrik - 19 gusht
Grupet: maksimumi 14 nxënës
 

Tarifa përfshin:
 • Akomodim në kampus
 • Tre vaktet
 • Kurse në funksion të programit të zgjedhur
 • Test, materiale studimi dhe çertifikatë në përfundim të kursit
 • 2 ekskursione ditore çdo javë
 • Program sportiv dhe argëtimi
 • Akses në internet
 • Shërbim lavanterie një herë në javë
 • Sigurim mjekësor
 • Telefon 24/24 për çdo rast emergjence
 • Transfertat nga/deri në aeroportin Heathrow në mbrritje 09:00-15:00, në kthim 12:00-17:00
+lexo me teper...
Academic Summer Cambridge

Mosha: 13-14 / 15-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 40 orë/javë
Mbërritja/Nisja: e shtunë - e shtunë
Periudha: 8 qershor - 26 gusht
Kohëzgjatja: 1-7 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Niveli minimal: 13-14 vjeç: B1; 15-18 vjeç: B2

Tarifa përfshin:
 • Akomodim në Rezidencë
 • Tre vakte
 • Testim, materialet studimore dhe çertifikatë në përfundim të kursit
 • 2 ekskursione ditore dhe 3 ose 4 ekskursione gjysëm ditore në javë
 • Sport dhe aktivitete argëtuese
 • Sigurimi shëndetësor
 • Kartë celulari për Angli
 • Telefon 24/24 për çdo rast emergjence
 • Transfertat nga Aeroporti Heathrow në mbërritje 06:00-18:00, në kthim 08:00-20:00
+lexo me teper...
d'Overbroeck's College

Mosha: 14-17 vjeç
Akomodim: kampus
Studimi: 26 orë/javë
Mbërritja/Nisja: e mërkurë - e mërkurë
Periudha: 4 korrik - 1 gusht
Niveli minimal i gjuhës angleze: B1
Kohëzgjatja: 2-4 javë
Grupet: 11 nxënësTarifa përfshin:
 • Akomodim në kampus me tre vakte
 • 26 orë/javë
 • Test, Materiale studimi dhe çertifikatë në përfundim të kursit
 • 1 ekskursion ditore dhe 2 ekskursione edukative gjysëm ditore në javë
 • Sigurimi shëndetësor
 • Program sportiv dhe argëtimi
 • Abone për transportin publik
 • Akses në internet
 • Shërbim lavanderie
 • Telefon 24/24 në rast urgjence
 • Transferta nga/deri në aeroportin Heathrow nga ora 10-22
+lexo me teper...
Stafford House, Londër

Mosha: 16+ vjeç
Akomodimi: kampus/familje pritëse
Kurset: 20, 25, 30 orë / javë
Mbërritja/Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Grupet: maksimumi 14 nxënës
Minimumi i nivelit për kursin IELTS: mesatar


Tarifa përfshin:
 • Kursi në funksion të programit të zgjedhur
 • Akomodim në kampus ose familje pritëse
 • Mëngjesi dhe darka kur akomodimi është në familje pritëse pa ushqimin për rezidentët 18+, të tre vaktet e përfshira për rezidentët 16-17 vjeç
 • Testim, materiale studimore dhe çertifikatë në përfundim të kursit
 • Guidë orientimi në ditën e parë
 • Program social të paktën 3 herë në javë
 • Shërbim lavanterie një herë në javë për nxënësit e akomoduar në familje pritëse
 • Akses në internet dhe Wi-fi
 • Telefon 24/24 për çdo rast emergjence
+lexo me teper...
CMS v.1.9.1 © RixtelLab 2013-2017
Rixtel Lab