English | Albanian
France
Visit our website: britanika.al
Coasta de Azur, Nisë

Mosha: 8-17 vjeç
Akomodimi: kampus/familje pritëse
Studimi: 20 ose 26 orë/javë
Mbërritja/Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 12 Mars - 28 Tetor (familje) / 25 Qershor- 19 Gusht (rezidencë)
Grupet: maksimumi 15 nxënësTarifa përfshin:
 • Akomodim në familje pritëse ose kampus
 • Tre vakte
 • 20 ose 26 orë studimi të gjuhës franceze në javë
 • Materiale studimore, çertifikatë
 • 1 ekskursion ditor çdo javë
 • 1 ekskursion gjysëm ditor çdo javë
 • Programe sportive dhe argëtimi
 • Mbikqyrje të vazhdueshme të nxënësve
 • Telefon 24/24 për çdo rast emergjence
 • Transfertat nga/deri në aeroportin e Nisës ndërmjet orarit 8:00 dhe 22:00
+lexo me teper...
Valbonne, afër Nisës

Mosha: 10-14 vjeç dhe 15-19 vjeç
Akomodimi: Kampus
Studim: 32 orë/javë
Mbërritja: e dielë - e shtunë
Nisja: e shtunë
Periudha: 9*-29 Korrik
Kohëzgjatja: 2 ose 3 javë
Grupet: 7-10 nxënës


Tarifa përfshin:
 • Akomodim në kampus
 • Tre vakte
 • 32 orë/javë
 • Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive, materiale studimore dhe çertifikatë vlerësimi në përfundim të kursit
 • 2 ekskursione në javë
 • Program sportiv dhe argëtimi
 • Perdorim i mjeteve shkollore dhe akses në Internet
 • Shërbim lavanderie - një herë në javë
 • Mbikqyrje të vazhdueshme të nxënësve
 • Telefon 24/ 24 për çdo rast emergjence
+lexo me teper...
Pushime në Paris

Kurs pushimi:                                        
 
Mosha: 12 - 17 vjeç                                
Akomodimi: Kampus                             
Studim: 20 orë/javë                                
Mbërritja/nisja: e dielë - e shtunë          
Periudha: 2 Korrik - 12 Gusht                
Grupet: maksimumi 15 nxënës


Pushime në familje pritëse:

Day camp: 6-12 vjeç, 13-17 vjeç; 17+
Studim: 20-26 orë/javë
Mbërritja/nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 2 korrik - 12 gusht
Grupet: maksimumi 15 nxënës


Tarifa përfshin:
 • 20 ose 26 orë/ javë
 • Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive
 • Materiale studimi, çertifikatë vlerësimi në përfundim të kursit
 • Përdorim të mjeteve shkollore dhe akses në Internet
 • Telefon 24/24 h për çdo rast emergjence

Kurs pushimi:
 • Akomodim në kampus
 • Tre vakte
 • 1 ekskursion një ditor në Disneyland ose Asterix/ çdo 2 javë
 • 3 ekskursione gjysëm ditor/ javë
 • Program argëtimi dhe sportiv çdo mbasdite dhe darkë
 • Diskotekë një herë në javë
 • Mbikqyrje të vazhdueshme të nxënësve
 • Transfertat nga/ deri në Aeroportin e Parisit
+lexo me teper...
Ecole des Roches

Mosha: 8-18 vjeç
Studimi: 26 orë studimi/javë
Akomodimi: kampus
Mbërritja/Nisja: e dielë - e premte
Periudha: 12* Qershor - 12* Gusht
Grupet: maksimumi 15 nxënësProgrami përfshin:
 • Akomodim në kampus
 • Tre vakte
 • 26 orë të gjuhës franceze në javë,
 • Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive, materialet studimore, çertifikatë vlerësimi
 • 2 ekskursione/javë
 • Program për argëtim
 • Mbikqyrje të vazhdueshme të nxënësve
 • Telefon 24/ 24 për çdo rast emergjence
 • Transferta nga/deri në aeroportin Charles de Gaulle në Paris
 • (mbërritja ndërmjet orës 10:00-15:00, ikja ndërmjet 11:00-15:00)
 • (mbërritja ndërmjet orës 10:00-13:00, ikja ndërmjet 11:00-13:00)
+lexo me teper...
Cannes - Diell, palma dhe det i kaltër

Mosha: 13-17 vjeç
Akomodimi: familje pritëse/kampus
Studimi: 20 ose 26 orë studimi/javë
Mbërritja/Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 2 Korrik - 19 Gusht
Qëndrimi: 2-7 javë
Grupet: 15 nxënës


Programi përfshin:
 • Akomodim në kampus
 • Tre vakte
 • 20 ose 26 orë të gjuhës franceze në javë
 • Testim për të përcaktuar nivelin e njohurive, materiale studimore, çertifikatë vlerësimi
 • 1 ekskursion nje ditor/javë
 • 1 ekskursion gjysmë ditor/javë
 • Festa e mirëseardhjes
 • Barbeque një herë në javë
 • Akses në internet
 • Program sportiv dhe argëtimi çdo ditë
 • Akses në bazën e shkollës
 • Telefon 24/ 24 për çdo rast emergjence
 • Transfertat nga/deri në aeroportin e Nisës
+lexo me teper...
CMS v.1.9.1 © RixtelLab 2013-2017
Rixtel Lab