English | Albanian
Austri
Visit our website: britanika.al
St. Gilen International School (StGIS)

St. Gilen International School (StGIS), eshte nje shkolle elitare, ditore e pajisur me konvikte per 250 studente te moshesh 9 dhe 18 vjec. Shkolla ofron nje kurrikul te larte arsimore qe te con drejt kualifikimit per Diplome Nderkombetare ne dy vitet e fundit. Gjuha e mesimdhenies eshte Anglishtja. StGIS eshte anetare e Keshillit te Shkollave Nderkombetare, Keshillit Evropian te Shkollave Nderkombetare dhe grupit Zvicerian te Shkollave Nderkombetare si dhe eshte nje qender nderkombetare e regjistruar ne Cambridge.

+lexo me teper...
Amadeus International School Vienna

Vienna International School eshte nje organizate jo-fitimprurese e cila eshte lokalizuar ne Viene, Austri. Ka qene shkolle per te strehuar femijet e punonjesve te Kombeve te Bashkuara kur diplomatet e (OKB) vendosen te hapin nje nga zyrat e tyre ne Viene. Rreth 50% e nxenesve jane femije te punonjesve te OKB-se te cilet marin perfitime studimi, ndersa shumica e studenteve te mbetur jane kryesisht femije te personelit te amasades dhe kompanise. Regjistrimet ne shkolle arrijne nje shifer prej 1400 studente qe nga arsimi parashkollor deri tek femijet e klases se 12-te.

+lexo me teper...
CMS v.1.9.1 © RixtelLab 2013-2017
Rixtel Lab