English | Albanian
Integral
Visit our website: britanika.al
                                    


Integral Programe Edukimi
 
Gjate 20 vite të fundit Integral Programe Edukimi ka treguar të jetë një nga Kompanite me profesionale në fushen e edukimit dhe shkembimeve kulturore. Konsulentet tanë me një nivel të larte kualifikimi në fushen e edukimit janë të gatshem t’ju ndihmojnë për cdo kerkesë në lidhje me programet shkollore dhe universitare, duke berë zgjedhjen e duhur në profilin e studimeve, lehtesim të procedurave të aplikimit si dhe organizimin e udhetimeve.


INTEGRALl ofron:
  • Kurse gjuhe jashtë Shqiperisë në pranverë, verë dhe dimër për femije dhe të rinje.
  • Kurse intensive vjetore  për të rritur brenda dhe jashtë Shqiperie.
  • Kurse përgatitore për testime si: IELTS, TOEFL etj. brenda dhe jashtë Shqiperisë.
  • Edukim i nivelit për shkollat e mesme dhe programe speciale për parapërgatitje Universitare jashtë Shqiperise.
  • Ndjekja e studimeve universitare në Europe dhe SHBA.
 
CMS v.1.9.1 © RixtelLab 2013-2017
Rixtel Lab